Gratis tips

Hur stressad är du? Testa dig!

Pressreleaser som säljer

Bättre och billigare trycksaker

Fler tips

Länkar: Hitta relaterad info på World Wide Web

phebe@pley.se

Sidan uppdaterad
2016-07-24

Webdesign:
www.eline.se

 

 


Portfolio
Se några av Pleys
tidigare jobb >>

Referenser
Våra kunder har ordet >>

 Hantverk och gåvor för representation >>

 Ladda ner kostnadsfri inspirationsbok >>

 

 
 

Praktiskt styrelsearbete

Här får du goda råd direkt av Rune Brandinger, Sveriges "Mr Styrelse":

”Ta tempen” på styrelsen – i två steg
1) En blankettbaserad och klinisk utvärdering där ni identifierar er själva som grupp: Arbetar vi med rätt frågor? Har vi ett väl förberett strategimöte? Material i tid, väl utformat och begripligt? Förstår vi företagets strategiska situation? Ser vi vad konkurrenterna har för sig? Möjligheter och hot inför framtiden? Styrkor och brister i den egna organisationen?

2) Personliga samtal mellan ordförande och varje ledamot, vilket är värdefullt för att ge en bild av hur styrelsemedlemmarna fungerar ihop. Lämnas personliga konflikter utanför, eller får de inflytande över styrelsens förmåga att samarbeta? Inga sådana samtal dokumenteras.

* * * * *

Motivera fler kvinnor
*
Ta fram goda exempel från kvinnor i olika styrelser. Visa på vad de kan bidra med och att de kan minska ner sina farhågor om att inte vara kompetenta nog.

* Förmedla kontakt med referenspersoner som de kan ringa till och lyssna på hur det är att vara med i en styrelse.

* * * * *

Skapa en engagerad styrelse
* Vid rekryteringen är det viktigt att betona att förutsättningen för att bli ledamot är tid och vilja att engagera sig.

* Liten styrelse skapar aktivitet – maximalt sju personer. Fler än så ger oändliga möjligheter att gömma sig i mängden och flyta med.

* Aktiv ordförande som ser till att hålla folk igång. Han eller hon kan inspirera en föga engagerad ledamot genom att ställa krav och följa upp. Ge uppgifter och be om redovisning vid nästa möte.  

* Information om mötesfrågor – ute i god tid och ska läsas in i förväg. Ordförande har möjlighet att se till att det blir gjort, genom att bolla över till en ledamot: ”Frågorna på sidan 13, vad tycker du om dem utifrån din bakgrund och erfarenhet?”

* Lyfta fram individerna. Ordförande kan få ledamöterna att känna sig viktiga och betydande, genom att se deras specifika kunskapsområden och förmågor och ge uppgifter utifrån det. På så vis pekar man också ut en person med ett bristande engagemang och lockar med att exploatera hans eller hennes erfarenheter på ett positivt sätt.

* * * * *

(Notiserna har tidigare varit publicerade i Dagen, 2007-12-04)