Gratis tips

Hur stressad är du? Testa dig!

Pressreleaser som säljer

Bättre och billigare trycksaker

Fler tips

Länkar: Hitta relaterad info på World Wide Web

phebe@pley.se

Sidan uppdaterad
2016-07-24

Webdesign:
www.eline.se

 

 


Portfolio
Se några av Pleys
tidigare jobb >>

Referenser
Våra kunder har ordet >>

 Hantverk och gåvor för representation >>

 Ladda ner kostnadsfri inspirationsbok >>

 

 
 

Förbättra din styrelse
med enkla medel

Hundratusentals människor i Sverige ägnar sig åt någon form av styrelsearbete, i företag, föreningar, kyrkor och stiftelser för att nämna några exempel. Ofta på sin lediga tid och nästan alltid utan ekonomisk ersättning.

Enligt Rune Brandinger, Sveriges Mr Styrelse, går det att förbättra varje styrelse med genant enkla medel, för att ta vara på tiden på bästa sätt.
– Det viktigaste är att den är rätt sammansatt och sysslar med rätt saker på rätt sätt, förklarar han.

Med rätt saker menar Rune Brandinger framför allt en väl genomtänkt, strukturerad och långsiktig utveckling med tonvikten på strategiska frågor.

Effektiviteten kan handla om en så enkel sak som att material finns utsänt i förväg och att ledamöterna har läst in sig på det före sammanträdet.
– Ofta går tre fjärdedelar av ett möte åt till att lyssna på föredragningar, vilket är helt fel. Styrelsen ska fatta beslut och vara bra på det.

Sammansättningen innebär både kompetens och mångfald. Styrelser har, tycker han, en tendens att bli klonade med ledamöter som är alldeles för lika varandra.
– En styrelse mår till exempel bra av att bestå av cirka 40 procent kvinnor, eftersom de för in nya infallsvinklar och ett annat tänkande. Det handlar om att sammanföra människor med olikheter.

Men enligt Rune Brandingers erfarenhet är det ofta är svårare att få kvinnor att ställa upp.
– Det finns inga undersökningar, men jag har funderat över tänkbara orsaker. Min erfarenhet säger att män har generellt större dispositionsmöjlighet över sin tid utanför jobbet. Kvinnor tar vanligen ett större ansvar i hemmet.

Kvinnor ställer högre krav
En annan anledning, som han ser, är att kvinnor ställer större krav på sig själva.
– Män tar lättare för sig av utmaningar, de kan åta sig ett uppdrag och chansa på att de lär sig något av det. Kvinnor vill ha mer på fötterna, de är ofta mindre benägna att ta risker och vill vara övertygade om att de har något att bidra med.

Styrelsearbetet håller långsamt på att förändras. För tio femton år sedan fanns traditionen att ett styrelseuppdrag var ett hedersutnämnande. Många ledamöter satt av möten och tog inte så mycket del.
– Verkligheten har förändrats och styrelsearbete har hamnat i fokus mer än tidigare. Ett styrelseuppdrag tar man bara om man har tid och engagemang.

Tiden är en av de springande punkterna när det handlar om en fungerande styrelse.
– Fortfarande tackar många ja för att de ser det som ett roligt uppdrag och tror att det handlar om fem möten per år, berättar Rune Brandinger.
Men de flesta underskattar hur mycket jobb det är om det ska göras ordentligt. I genomsnitt får en ledamot lägga ner ungefär hundra timmar per år och en ordförande betydligt mer.
– De flesta tackar nog ja utan att ha satt sig in i hur mycket 100 timmar är och när det kommer till kritan finns kanske inte den tid som behövs.

Mer än bara ett yrke
Rune Brandinger har suttit i 70 styrelser, varav 50 som ordförande, i företag ägda av börsen, staten, familjer och kooperativ, både svenska och internationella och i ett stort antal olika branscher. Just nu har han fem styrelseuppdrag, där han är ordförande i fyra. Drygt halva sin arbetstid utbildar han styrelser i enskilda företag och på uppdrag av handelskamrarna i Sverige. Han har också skrivit boken ” Det nya styrelsearbetet” som kom ut 2004.

För Rune Brandinger är detta inte bara ett yrke, utan också ett stort intresse.
– Det är väldigt stimulerande att få en överblick över olika branscher och inblick i företagsstyrningsproblem av olika slag. Det är en av få möjligheter för företagsledare att utvecklas som människa och i yrket.

(Artikeln har tidigare varit publicerad i Dagen, 2007-12-04)