Gratis tips

Hur stressad är du? Testa dig!

Pressreleaser som säljer

Bättre och billigare trycksaker

Fler tips

Länkar: Hitta relaterad info på World Wide Web

phebe@pley.se

Sidan uppdaterad
2016-07-24

Webdesign:
www.eline.se

 

 


Portfolio
Se några av Pleys
tidigare jobb >>

Referenser
Våra kunder har ordet >>

 Hantverk och gåvor för representation >>

 Ladda ner kostnadsfri inspirationsbok >>

 

 
  Liten ordlista

Annons - reklam
Marknadsföringstext eller bild i tidning.

Artikel - redaktionell text
Journalistiskt skriven text.

Brödtext
Berättelsen, själva artikeln.

Byline
Namn och eventuellt bild på den som skrivit artikeln.
Följs ofta av e-postadress där man kan nå journalisten.

Deadline
"Dödlinje" på en tidning är det tillfälle (dag och tid) då en artikel ska vara färdigskriven och inlämnad.

Didot
Måttenhet som används av den grafiska branschen.
1p (punkt) = 0,376 mm
12p = 1 cicero = 4,51 mm

Ettan
Tidningens första sida.

Grafisk profil (grafisk identitet)
En enhetlig grafisk bild av ett företag/organisation/förening som skapas genom konsekvent utformning av trycksaker, kontorstryck, webbplats och så vidare.

Grafisk manual (profilmanual)
En sammanställning av ett företags grafiska riktlinjer angående färger, bildhantering, typografi, mallar för trycksaker etcetera. Fungerar som hjälpmedel för att skapa enhetlig grafisk kommunikation.

Ingress/intro
2-3 korta meningar skriven med fet eller lite större stil i början av en artikel. Syftet är att locka till läsning.

Justering
Med justering menas textens horisontella placering på en sida eller i en spalt eller textram. Den kan vara höger-, vänster, marginaljusterad eller centrerad.

Kompaktsats
När radavstånd och teckenstorlek är desamma.
Ex: 11/11p, 12/12p eller 14/14p

Läsbarhet
Ögat behöver ljus för att se den svarta texten. Lagom kontrast är bäst. För mycket trycksvärta ger resultatet av kvävda texter och bedövade läsare. Det är inte bokstävernas storlek utan deras tydlighet som gör dem lättlästa. Två nyckelord: kontrast och balans.

Logotyp
Det ord- eller bildmärke som är symbolen för ett företag.

Löp/Löpsedel
Plansch som placeras exempelvis på vägg eller fönster där tidningen säljs. Består oftast av en stor rubrik och ett par kortare "puffar" som berättar om tidningens viktigaste innehåll.

Mellanrubrik
Är till för att lätta upp brödtexten. Hör till stycket under den. Bör inte blandas ihop med underrubrik.

Pica
Grafisk måttenhet som används inom Desktop publishing.
1p (punkt) = 0,351 mm
12p = 1 pica = 4,22 mm

Pressläggning
Den tidpunkt då en tidning är färdig för tryck. Tryckpressarna går igång.

Puff
Kort text och eventuellt bild på en tidnings första sida, som "puffar" för en artikel inne i tidningen. Följs av sidnummer där artikeln kan läsas.

Radavstånd - kägel
Alla tecken i en löpande text vilar på en osynlig linje, den så kallade baslinjen. Ett radavstånd mäts från baslinje till baslinje.

Rubrik
En kort mening ovanför en artikel, som beskriver innehållet.

Sista
Tidningens sista sida.

Stil
Stilfunktionerna är till exempel fet eller kursiv och används
för att framhäva text.

Teckengrad
Storleken på bokstäverna räknat i punkter.

Typografi
Ett företags officiella "handstil", de teckensnitt, stilar och teckengrader som används i trycksaker etcetera.

Underkägel
När radavståndet är mindre än teckenstorleken.
Ex: 12/11p eller 12/10p

Underrubrik
Rubrik satt i mindre, eller annan, stil för att förtydliga kort rubrik.
Används sällan i nyhetssammanhang.

Varumärke
I dagligt tal likställs många gånger ordet varumärke med logotyp (se ovan). I själva verket är varumärket mycket mer än så. Det är hela värdet av det ett företag kommunicerar ut till omvärlden. Det är summan av allt företaget gör, är och säger.