Gratis tips

Hur stressad är du? Testa dig!

Pressreleaser som säljer

Bättre och billigare trycksaker

Fler tips

Länkar: Hitta relaterad info på World Wide Web

phebe@pley.se

Sidan uppdaterad
2016-07-24

Webdesign:
www.eline.se

 

 


Portfolio
Se några av Pleys
tidigare jobb >>

Referenser
Våra kunder har ordet >>

 Hantverk och gåvor för representation >>

 Ladda ner kostnadsfri inspirationsbok >>

 

 
 

Nyttan med nätverkande

I företagssammanhang talas det i dag mycket om nätverk och nätverkande. Men vad är då ett företagsnätverk — och vad är vitsen med ett sådant?

"Nätverk är ett ord som används i många olika sammanhang. Ett nätverk är en struktur med enheter som är kopplade till varandra genom relationer och noder som tillsammans bildar ett nät. För närvarande är "nätverk" ett trendigt ord och används därför ofta som förskönande omskrivning för alla typer av mänskliga sammanslutningar." (Källa: www.wikipedia.se)

Två typer av nätverk
Grovt kan vi dela in dessa "mänskliga sammanslutningar" i personliga och professionella nätverk.

Det personliga nätverket utgår från varje enskild individ. Det är de människor du har omkring dig, som du kan fråga om råd eller få hjälp av på olika sätt. Du är centrum i ditt nätverk och dina kontakter har i sin tur sina egna nät som löper ut från dem. Säkert har ni många gemensamma beröringspunkter också.

Personliga nätverk bygger på informalitet och gemensamma intressen. Samspelet i relationerna och gemensamma normer styr. Frivillighet, flexibilitet, personliga mål är viktiga ingredienser.

De professionella nätverken är yrkesinriktade och kan vara andra företag, professionella rådgivare (till exempel en advokat eller revisor) samt bransch- och intresseorganisationer. De är ofta byggda kring specifika syften och mål.

Ditt nätverk bygger du bäst där behov finns och där du ser möjligheter, som kunskap- och erfarenhetsutbyte eller att samla ett kundunderlag.

Nyttan med ett lokalt företagsnätverk
Den form av nätverk som jag vill sätta fokus på är det lokala företagsnätverket. Det kan vara bra på många sätt. Till exempel för att:

* dela på uppdrag (ett bra sätt att arbeta för soloföretagare, eftersom det ger en annan tyngd, trovärdighet och trygghet, för uppdragsgivare såväl som för företagare)
* tillägna sig ett stort kontaktnät med människor som man kan anlita för olika behov
* få ett socialt utbyte (dela förtroende, få/ge stöd, ha trevligt)
* få nya underleverantörer
* få nya kunder
* få spontana referenser
* dela med sig av sin egen och ta del av andras kunskap (både yrkesmässiga tips inom den bransch man tillhör och sådant som handlar om företagande: Vem kan jag anlita till att göra min bokföring? Vem kan hjälpa mig med marknadsföringen? Hur gör du med ... och så vidare)
* att anordna gemensam kompetensutveckling och dela på kostnaderna

(Fundera en stund så kommer du säkert på ännu fler nyttor!)

Många framgångsrika företagare kan vittna om att en grundläggande orsak till deras framgång är just att de hittat nya affärsmöjligheter i något av sina nätverk.