Gratis tips

Hur stressad är du? Testa dig!

Pressreleaser som säljer

Bättre och billigare trycksaker

Fler tips

Länkar: Hitta relaterad info på World Wide Web

phebe@pley.se

Sidan uppdaterad
2016-07-24

Webdesign:
www.eline.se

 

 


Portfolio
Se några av Pleys
tidigare jobb >>

Referenser
Våra kunder har ordet >>

 Hantverk och gåvor för representation >>

 Ladda ner kostnadsfri inspirationsbok >>

 

 
  Förmedla ditt budskap med färger

Färg är en informationsbärare med oerhört stor genomslagskraft. Färgerna gör intryck hos oss på en hundradels sekund. Det kan jämföras med former som behöver någon tiondels sekund att skapa intryck och text som kommer i sista hand och kräver aktivt medvetet deltagande från oss.Du kan använda färg i din marknadsföring som ett sätt att attrahera kunder och synas ordentligt, ge känslan av kvalitet. Då är färg en utsmyckning som gör ditt informationsmaterial inbjudande och snyggt. Men du kan gå ett steg längre och signalera dina budskap även på ett undermedvetet plan, som lämnar djupare spår i mottagarens minne.

 

Färguppfattningen sitter i det limbiska systemet i vår hjärna — i den så kallade "reptilhjärnan" — där våra mest ursprungliga och primitiva förmågor finns. Därför har färgmottagningen en väldigt nära koppling till intuitionen, den undermedvetna kunskapen. Vissa färger och mönster finns till och med inlagda i vår genetiska kod.

Stämningar, känsloupplevelser och föreställningar har ofta undermedvetna färger. Det klassiska exemplet är tro, hopp och kärlek som majoriteten förknippar med färgerna blått, grönt och rött.

Dessa medfödda associationsbanor kan du dra nytta av i din marknadsföring. Du kan använda färgerna som ett ordlöst språk för att förmedla det du vill ha sagt om dig och ditt företag.

Fundera på detta och anteckna gärna dina spontana tankar:

A. Företaget — vem är du? Vad säljer du? Vilken är kundnyttan? Viktiga ord som beskriver vad du står för? Tankarna bakom din affärsidé? Vad är unikt med dig? Vad vill du förmedla? Vad vill du signalera, värdeord? Vad är målet med ditt företag?

B. Marknaden — vem behöver din tjänst eller produkt? Vem köper av dig? Vem vill du ska köpa av dig? Hur lever de? Vad spenderar de pengar på? Vad har de för vanor? Genom vilka kanaler tar de emot sin information? Vilka upplevelser/känslor vill du väcka före köp?

C. Konkurrensen — vilka företag finns som gör samma sak som du? Vilka andra produkter/tjänster konkurrerar du med? Hur ser branschstrukturen ut? Hur kommunicerar dina konkurrenter? Vad tilltalar dig? Vad reagerar du mot? Hur upplever du de olika företagen? Försök att formulera en motivering om varför, till dig själv.

När du har gått igenom de här frågorna kan det vara värt att låta dina svar mogna under en period. Återkom till dem några gånger och skriv ner vad du kommer fram till. Dessa anteckningar kan du sedan använda som underlag när du ska översätta ditt budskap till färger.
(Läs om hur du gör i avsnittet om "Färgernas alfabet". >>)

 

Färgsymboliken är en grund i ditt varumärkestänk och lika viktigt i det lilla nystartade företaget, som i en stor organisation. Som nystartad företagare på en många gånger mättad marknad har du stor nytta av att ha en grafisk profil som människor lägger märke till — och framför allt minns.

 

Observera att trender kan vara en fälla. Vilka färger som är mest populära och anses moderna förändras med tiden. Undvik att falla för frestelsen, om du inte har tänkt byta grafisk profil regelbundet för att hålla dig framme!

Ytterligare en sak du kan ha i åtanke är att vissa färger som passar här i Sverige kan symbolisera något helt annat i en annan kultur. Även för medlemmar av samma kultur, men i olika åldrar, kan associationerna skilja. Men i stora drag är färg ett universiellt symbolspråk.

Vi har konstaterat att färger ger oss vårt första intryck och är det sista vi glömmer. Du har säkert hört talesättet: "Du får aldrig en andra chans att göra ett första intryck." Så — tänk först och tala sedan med färg!

Här hittar du mer information om färg- och varumärkestänk:

Karl Ryberg, Monocrom — färgljusbehandlingar och seminarier >>