Gratis tips

Hur stressad är du? Testa dig!

Pressreleaser som säljer

Bättre och billigare trycksaker

Fler tips

Länkar: Hitta relaterad info på World Wide Web

phebe@pley.se

Sidan uppdaterad
2016-07-24

Webdesign:
www.eline.se

 

 


Portfolio
Se några av Pleys
tidigare jobb >>

Referenser
Våra kunder har ordet >>

 Hantverk och gåvor för representation >>

 Ladda ner kostnadsfri inspirationsbok >>

 

 
  Lilla färgskolan

Har du kommit i kontakt med förkortningar som RGB och CMYK och undrar vad de står för? Här får du lite hjälp med att reda ut begreppen.

RGB — den additiva färgblandningen
RGB står för primärfärgerna röd, grön och blå och bygger på blandningar av olikfärgat ljus. Färgblandningen används inom grafisk reproduktions-
teknik (alltså inte pigmentfärgblandningar). RGB används när man senare vill överföra foton och grafik till andra program samt på webben.

Används i bildskärmar, tv-apparater och vid ljussättning. Det fungerar så att ljus skickas ut genom röda, gröna och blå fosforpunkter.
Färgerna kan blandas (korsas) i olika proportioner och intensiteter, för att få fram önskade färger och nyanser. Om de korsar varandra med samma intensitet uppkommer vitt ljus, därav begreppet additiv färgblandning. Lägger man till färg lägger man samtidigt till ljus. Där färgerna överlappar varandra uppkommer färgerna cyan, magenta och gult.

Röd + Grön ger Gul
Grön + Blå ger Cyan
Blå + Röd ger Magenta

CMYK — den subtraktiva färgblandningen
Färgblandningen används inom den grafiska trycktekniken vid fyrfärgstryck. Kallas även processfärger. Den bygger på tryckfärgernas förmåga att absorbera ljus och består av genomskinliga pigmentfärg-
blandningar. Trycker man två färger på varandra lägger man till färg och det blir mörkare.
CMYK tar något större utrymme (fyra lager istället för tre) och används för fyrfärgstryck.

Cyan = grönaktigt blå
Magenta = blåaktigt röd
Yellow = gul
Key = nyckelfärg = svart

Färgteorin bygger på reflekterat ljus med utgångläge i vitt. Det vill säga om delfärgerna läggs ovanpå varandra på ett vitt papper utestängs allt ljus och ytan blir svart. I verkligheten är denna precision svår att åstadkomma, varför svart används som den fjärde tryckfärgen för att fördjupa de mörka partierna och öka kontrasterna.

Dessa tryckfärger finns standardiserade enligt "Europaskalan" sedan 1972. Med hjälp av den kan vi blanda färgerna cyan, magenta, gul och svart. I USA används en annan färgstandard och Japan har helt egna färgsystem.

Primärfärgerna är C M Y K. Blandas två av dessa erhåller man sekundärfärgerna röd, grön och blå.

Magenta + Gul = Röd
Gul + Cyan = Grön
Cyan + Magenta = Blå

Dekorfärger
En färdigblandad tryckfärg som används istället för eller som komplement till processfärgerna kallas dekorfärg. Varje dekorfärg kräver en egen tryckplåt i tryckpressen, vilket ökar tryckkostnaden.

Dekorfärger används oftast där det är viktigt med en exakt färgpassning, till exempel i en logotyp, eller när man vill återge färger som ligger utanför processfärgernas spektrum.

PMS-systemet (Pantone Matching System) är en standard för färdig-
blandade färger (dekorfärger) som används för tryck av den svenska grafiska branschen. Det lönar sig att använda dekorfärger när en trycksak innehåller färre än tre färger och inga färgfotografier.

Välj dekorfärg i kontakt med det tryckeri du tänker anlita, efter deras provtrycksbroschyrer, för bästa tryckresultat.